Gestalttherapie

Els Struelens

Vormen:

  • Individuele therapie (pubers, adolescenten, volwassenen)
  • Relatietherapie (koppels)
  • Gezinstherapie (specifieke expertise in nieuw-samengestelde-gezinnen)

Wanneer ?

Soms kan het zijn dat je geconfronteerd bent met situaties waar je zelf niet meer aan uit geraakt. Misschien is er onvoldoende steun van vrienden en of/familie aanwezig.
Dan kan het zinvol zijn om professionele begeleiding te zoeken bij:

  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • Contact- en relatieproblemen
  • Depressie, lusteloosheid, angst of spanning
  • Opvoedingsproblemen
  • Rouwverwerking
  • Zingevingsvragen
  • Stress en burnout

Aanpak:

We starten met een intake-gesprek. De relatie tussen de therapeut en de cliënt is belangrijk. Via de vertrouwensrelatie krijgt de cliënt meer inzicht in zichzelf, in zijn/haar situatie. We vertrekken steeds vanuit het ‘hier en nu’ en staan stil bij wat je voelt, denkt en waarneemt. We staan ook stil bij wat je lijfelijk ervaart. Vaak geeft dat een passender antwoord op levensvragen dan je gedachten. Ervaringsgericht werken staat dan ook centraal. Gestalttherapie helpt je om je gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen.

De bedoeling is om de kwaliteit van ons leven mee te gaan bepalen door bewust keuzes te maken en onze verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Zo kunnen we terug zin en betekenis aan ons leven geven. Ik creëer een veilige omgeving waarin men kan experimenteren met nieuw gedrag. Dit proces begeleiden is voor mij een belangrijke vorm van begeleiding in verandering en ontwikkeling van mensen.

Naast Gestalttherapie kan je bij mij ook terecht voor opstellingswerk (o.a familieopstellingen, …) vanuit mijn systemische achtergrond.

U kan kiezen voor online-sessies of voor een gesprek in mijn praktijk. Wie ziek is, blijft thuis en kan een online-gesprek aanvragen. Zo zorgen we samen voor elkaars gezondheid en veiligheid waarvoor dank.

Kwaliteit:

De NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) is een beroepsvereniging voor gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de gestalttherapie, de opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Er vindt ook doorlopende bij- en nascholing plaats.

Terugbetaling:


Steeds meer en meer ziekenfondsen voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie. Bij sommige ziekenfondsen is dit wel beperkt tot specifieke doelgroepen. Raadpleeg dus zeker uw mutualiteit.
U kan misschien ook terecht bij uw werkgever. Zij voorzien soms ook in een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

Reacties zijn gesloten.